”Biz gerçeğin kendisiyiz. Bırakın oyunlarını oynasınlar. İktidarların en büyük korkusu muhalefet değil, ciddiye alınmamaktır.”

”Geceleri aşık olur, birbirimize aşkımızı geceleri ilan ederiz. Gündüzler bizi mantığımızı kullanmaya, kendi hapishanemize kapanmaya zorlar.”

”Başımızı dinleyecek bir köşemiz bile yok. Dışarıdaki baskıdan kaçabildiğimizde, bu kez de kaçtığımız tek işlevli mekanın, evimizin tutsağı oluyoruz.”

”Tüm kahramanlar totaliterdir. Sonsuz yaratıcılık potansiyelimizi hadım ederler.”

”Uyuyamayan, uykusuzluk hastalığı çeken kişiler, karanlığın getirdiği sınırsız özgürlük ve gerçeklikle baş edemeyen kişilerdir aynı zamanda.”

”Nietzsche’nin bir kitabını, Van Gogh’un bir tablosunu ya da Dostoyevski’nin sara nöbetlerinin inceliklerini saatlerce tartışabildiğimiz halde, bir deliyle çok kısa bir süre birlikte kaldığımızda dahi son derece tedirgin oluruz. Bir an bile yeter.”

”Sırf günü iyi geçirmek için sık sık ”evet” der, ama aslında ”hayır”ı kastederiz.”

”Barışı koruyan hep bizim silahlarımız, tehdit eden ise başkalarınınkidir.”

”Günümüzde cehennem kendilerine inananların, cennet ise paralı askerlerin mekanıdır.”

”Eski Yunan, insani ”zaafları” olan mitolojik tanrılarıyla çok daha özgür bir toplumdu. O her şeye kadir Zeus, kılıbık bir kocaydı.”

”Cinsel kimlik modelleri, toplumdaki egemen güçler tarafından imal edilen ve amaçlarına hizmet ettiği sürece korunan yapay şeylerdir.”

” Ender durumlar dışında bir siyasi parti bir oyu, hiçbir din bir müridini, hiçbir kulüp üye olmak isteyen birini, hiçbir şirket bir müşteriyi geri çevirmez. Tam tersine, seçme ve bağlanma eğilimimiz yüzünden sömürülürüz.”

”Bizim totaliter cinsel kimliklerimizi, rollerimizi, beklentilerimizi en çığırtkan biçimde sömürenler reklamcılardır.”

” Seçmekle, kendini haklı gören, başkalarını mahkum eden insanlar haline geliyoruz. Bir tarafı, herhangi bir tarafı tuttuğumuz anda, totaliter olup çıkıyoruz.”

”Doğum kontrolü var. Ama ölüm kontrolü yok.”

”Yaşadığımız aşk, insanlık tarihindeki tüm geçmiş aşkların bir devamıdır.”

Cehenneme Övgü -Gündelik Hayatta Totalitarizm – Gündüz Vassaf – İletişim Yayınları

Soru, yorum ve eleştirilerinizi gönderebilirsiniz.

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.