Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri

 

“Günümüz toplumunda, risk almamak kendini baştan beceriksiz kabul etmek anlamına gelmekte.”

“’Biz’ kelimesi daha genel bir düzlemde, bir ülkedeki sorunlu etnik yapıyı veya ülkenin iç savaşlar tarihini gizleme işlevi görür.”

“Sosyal bir bağ, temelde, karşılıklı bağımlılık hissinden doğar.”

“İnsanlar muhtaç olmaktan dolayı utanç duymaya başlayınca, diğerlerine karşı iyice şüpheci ve güvensiz olurlar.”

“Güçlü bir ilişki, insanlar arasındaki farkların zamanla benimsendiği bir ilişkidir.”

“Sorumluluktan kaçacak güce sahip olanlar uyumsuzları susturacak imkanlara da sahiptir.”

“Güvenilir bir insan olmak için, birilerinin bize ihtiyaç duyduğunu bilmemiz şarttır; bize ihtiyaç duyulması için ise, söz konusu Öteki’nin bize muhtaç olması gerekir.”

“Ortada bir tarih var, ama insanlarca paylaşılan bir mücadele anlatısı ve dolayısıyla ortak bir kader yok. Bu koşullar altında karakter aşınır; ‘Bana ihtiyaç duyan kim var?’ sorusu yanıtsız kalır.”

“… değişim kitlesel ayaklanmalarda değil, ihtiyaçlarını birbiriyle paylaşan insanların arasında, toprakta yeşerir.”

“İnsanları birbirleri için kaygılanamaz hale getiren bir rejimin, meşruyetini uzun süre koruyamayacağından eminim.”

Karakter Aşınması – Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri / Richard Sennett / Ayrıntı Yayınevi / Çeviren: Barış Yıldırım

Soru, yorum ve eleştirilerinizi gönderebilirsiniz.

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.