“Annenin ağlaması, bilinmez bir yola çıkan erkek için etkileyici olduğu kadar, gerekli bir durumdur. Anne ağladıkça, genç erkek, kendini daha erkek sayar, atılacağı tehlikeleri, baş edeceği zorlukları daha çok hisseder.”

“Ayrıca erkekler arası hiyerarşik ilişkide, daha güçlü bir erkeğe hizmet etmiş olunca, belli bir yaşa kadar tüm bu işlerden uzak tutulan, gündelik hayatın yeniden üretiminde genelde sorumluluk taşımayan genç erkek, kadınlara ve daha genç ya da yoksul olduğu için kendisine tabi olan erkeklere buyuracağı işe hâkim olmuş oluyor.”

“Mehmetçikler, ayakta kalmak için çeşitli stratejiler geliştiriyorlar. Bunlardan biri, şiddeti mantığa bürümek olabiliyor.”

“Askeriyedeki alt-üst ilişkisi, toplumsal iktidar ilişkilerinin iç içe geçerek oluşturduğu hiyerarşik sistemin maketini andırıyor.”

“Erkekler, bazı yöntem ve üsluplara ilişkin olumsuz atıflarda da bulunsalar, ‘haklı şiddetin’ meşruluğunu kabul ediyorlar.”

“Genel olarak, gücünü, hegemonyasını kabul ettirenin şiddeti, toplumsal olarak meşru sayılıyor.”

“Cinsellik, sahiplenmesi, koruması ama aynı zamanda fethetmesi gereken erkek açısından, sürekli bir sınanma alanıdır.”

Sürüne Sürüne Erkek Olmak – Pınar Selek / İletişim Yayınları/ 2008, 1. Baskı

Soru, yorum ve eleştirilerinizi gönderebilirsiniz.

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.