Ali Şimşek: Yeni Orta Sınıf- Sinik Stratejiler

 

“Yeni orta sınıf… Alt’a bakar, üst’ü seyreder. Alt’tan korkar, üst’ten çekinir. Vicdansız değildir, bakış anlarında alt’taki acı hikâyelere üzülür.”

“Maddi durumu iyi olan orta sınıf aileler artan bir hızla kentin dışına, kendilerini daha alt sınıflara mensup insanlardan iyice ayırabilecekleri, onlarla ilişki kurmaktan kaçınabilecekleri, istedikleri kişilerle görüşüp istemediklerini yaşamlarından kolayca çıkarabilecekleri uydu kentlere taşınıyorlar.”

“Bu yeni sınıf kimliği kendini kentin alt ve eski orta sınıflarından sadece fiziksel mekânla ayrıştırmamakta, aynı zamanda bu mekânın, binaların ve evlerin estetik tasarımlarıyla da ayrıştırmaktadır.”

“Hayal edilen gerçek mahalleler kent merkezinde ‘çöküntü alanları’na dönüşürken, hayalleri onların çok uzağında şık reklâm metinlerinde yaşayacaktır; fakat çok sert bir dışlayıcılıkla…”

“Modern sitelerin kamuoyuna tanıtımlarında vurgulanan bir diğer önemli özellik, satın alınanın sadece bir konut veya villa değil, bir ‘yaşam tarzı’ olduğuydu. Bu sitelerde konut edinen kişiler bir daire edinmekten öte, elle tutulmayan, gözle görülmeyen ve ‘ayrıcalıklar dünyası’ şeklinde özetlenebilen bir karma değeri de satın almaktaydılar.”

“Orta sınıfı hedefleyenlerde geniş bir ‘merak’ duygusu ve ‘temkinli’ bir dil varken, yenilerinde müthiş bir ‘cüret’ ve kodlama zenginliği, meraka yer vermeyen “ben si-zi çözdüm; siz busunuz” özgüveni vardı.”

“(…) Maganda adlandırmasında ‘örtük’ olansa, daha ciddi bir yöndür. Figürün stilizasyonu ve şivesi ‘Kürt’ kimliğini çağrıştırır.”

“Entel; kılık, tarz, dil ve zevk olarak, dönüşen şehrin önemli renklerinden biri olacaktır. Gelinen noktaysa solun parodileştirilmesidir. Solcu tiplemeyle dalga geçme 1990’lı yıllarda neredeyse bir tür ‘folklor’a dönüşecekti.”

“Eğer iktidar alt sınıfları aptal diye kodluyorsa, aptallık bir role dönüştürülebilir ve iktidar kandırılarak bertaraf edilebilirdi.”

“Belki de dünya tarihinde Gezi’yle birlikte ironi başka araçlara başvurmadan hiç bu kadar iktidarı yenilgiye uğratmamış ve afallatmamıştı.”

“Gezi’nin sembollerinden birine dönüşen “ya ameliyatlı yerime gelseydi” gibi çocuksu ve domestik çağrışımlar, ya da POMA gibi tersyüz edici yöntemler, dikey olanı yataylaştıran, inançsızlığı başka düzlemde alaysı bir inanca dönüştüren yaratıcı yaklaşımlardı.”

“Tarih boyunca yoksullar, ezilenler ve alt sınıflar bir direnme stratejisi olarak kendileriyle dalga geçme (“Biz adam olmayız!”) özelliğine sahiptir. Oysa 1990 sonrası bu stratejileri ellerinden çalınıp ‘onlar’a yönlendirilecektir: “Siz adam olmazsınız!” ”

“1990 sonrası sinizmi şöyle özetlemek mümkün: Biliyorum ama yapıyorum. Daha önce ideoloji eleştirisinin durduğu ‘bilmiyorlar ama yapıyorlar’dan hayli farklı bir durum.”

Ali Şimşek / Yeni Orta Sınıf- Sinik Stratejiler / Agora Kitaplığı / 2014

Soru, yorum ve eleştirilerinizi gönderebilirsiniz.

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.